Informatie algemeen

Om onze voetbalvereniging op een goede en prettige manier te laten draaien, is het noodzakelijk om een aantal zaken eenduidig te regelen. Dit soort zaken staan hieronder beschreven. Bij alle voorkomende zaken die hier niet beschreven staan beslist het hoofdbestuur.

Verzekeringen:
Alle leden en vrijwilligers zijn, tijdens alle activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, verzekerd via de collectieve ongevallenverzekering van de KNVB. Een kort overzicht van het dekkingsgebied of hetgeen dat verzekerd is kunt u ter inzage opvragen bij het hoofdbestuur van W.V.W.

Afgelastingen:
Zowel de KNVB als W.V.W. kunnen tijdens het seizoen wedstrijden afgelasten in verband met slechte weers- en/of veldgesteldheid. Bij algehele afgelastingen door de KNVB krijgt u geen bericht van WVW. We gaan er vanuit dat iedereen zich van deze afgelastingen op de hoogte kan stellen door middel van één van de onderstaande informatiebronnen:

Teletekstpagina 603
Nieuwsuitzendingen op radio 1 en 2
Voetbal Afgelastingenlijn: 0900-9009909
Clubhuis W.V.W.: 024-6773331
Website Internet
Bij algehele afgelasting volgt er dus geen info vanuit W.V.W.
Bij een algehele afgelasting moet u kijken of luisteren naar de afdeling KNVB District Oost. Wees zelf attent op wijzigingen in een van eerdergenoemde informatiebronnen.
Bij incidentele afgelastingen wordt de leider van uw elftal op de hoogte gebracht.

Kleding:
Indien er nieuwe kleding wordt aangeschaft eerst overleg en goedkeuring van het hoofdbestuur.

Kleding bij wedstrijden:
Men is verplicht het door het hoofdbestuur voorgeschreven tenue te dragen tijdens de wedstrijden. Er wordt gevoetbald in het officiële wedstrijdtenue van W.V.W. (rood-blauw). In uiterste nood, indien de tegenstander een welhaast gelijk gekleurd tenue heeft, kan er gebruik worden gemaakt van het reservetenue.
Het gebruik van scheenbeschermers is verplicht gesteld door de KNVB.
De aanvoerder van het team dient tijdens de wedstrijden altijd de aanvoerdersband te dragen, zorg altijd voor een trainingsjas/broek, voor het geval je een reservebeurt hebt.
Intrappen in de doelgebieden is ten strengste verboden.

Kleding bij trainingen:
Het is niet toegestaan te trainen in de wedstrijdkleding van W.V.W.
Afhankelijk van de gesteldheid van het veld wordt er getraind op het C-veld of op het trainingsveld. Zorg dat je altijd geschikte schoenen bij je hebt.
Het is een ieders eigen verantwoordelijkheid om de kleding aan te passen aan de weersomstandigheden.
Leden van W.V.W. krijgen van Sportshop Richard Kregting te Nijmegen korting op de aankoop van sportkleding, met uitzondering van het wedstrijdtenue van onze vereniging.

Kleedaccommodatie:
Alle elftallen van W.V.W. dienen de kleedkamer na gebruik, zowel na wedstrijden als na de training, schoon achter te laten. De rekjes die gebruikt worden voor de thee en de sleutel van de kleedkamer dienen afgegeven te worden aan de bar in het clubhuis. Ook de kleedkamer van de tegenstander moet gecontroleerd en schoongemaakt worden. Houdt altijd in het achterhoofd dat iedereen zich in een schone kleedkamer wil omkleden en douchen.
Natuurlijk worden de kleedkamers van W.V.W. elke week schoongemaakt, maar het bestuur wil benadrukken dat de schoonmaaksters hun vrije tijd niet opofferen om de rotzooi van een ander op te ruimen.

Drank in de kleedkamers en langs het veld:
Het is ten strengste verboden om zelf meegebrachte drank, zoals bier en frisdrank, op het terrein van W.V.W. (waaronder in de kleedkamers) te nuttigen. Dit geldt ook voor de bezoekende elftallen. Indien een bezoekend elftal zelf drank meeneemt, dient dit gemeld te worden aan het bestuur. Drank kan in de kantine van W.V.W. worden gekocht.
Tijdens de wedstrijden/trainingen mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.
Dus geen alcoholische dranken langs het veld, wel frisdrank in plastic bekers (geen glas).

Openingstijden kantine:
Maandag: gesloten
Dinsdag: 18:30 tot 23:30 uur
Woensdag: gesloten
Donderdag: 18:30 tot 00:30 uur
Vrijdag: gesloten
Zaterdag: 08:00 tot 20:00 uur
Zondag: 08:30 tot 20:00 uur

Indien de KNVB een thuiswedstrijd inlast op een tijdstip dat buiten de openingstijden van van de kantine valt, dan wordt er gekeken naar mogelijkheden om de kantine alsnog te openen. Bij algehele afgelastingen door de KNVB in de weekenden is de kantine geopend van 14:00 - 17:00 uur.

Schorsingen:
Alle door de KNVB opgelegde boetes aan een speler of een elftal, zullen door de vereniging op de desbetreffende speler of het desbetreffende elftal worden verhaald. De speler of het elftal is niet speelgerechtigd totdat de boete binnen 14 dagen is voldaan. Spelers die door de KNVB of door de club worden geschorst hebben een algeheel speelverbod en zijn dus ook niet gerechtigd met een ander elftal dan het eigen mee te doen.

Indeling van de seniorenelftallen:
Het hoofdbestuur bepaald de indeling van de seniorenelftallen. Er wordt bij de indeling van uitgegaan dat ieder lid bereid is om:
• in elk elftal te spelen.
• met elk ander W.V.W.-lid te spelen.
• incidenteel in een ander elftal te spelen als daar een spelerstekort is.
• gezien zijn voetbalcapaciteiten zo hoog mogelijk te voetballen.
• in noodgevallen het clubbelang te laten prevaleren boven het individuele belang.

Bij de indeling houden wij verder rekening met:
• leeftijd
• bereidheid om te trainen
• persoonlijke voorkeur

Aan het einde van de competitie is het mogelijk voor de leden om hun persoonlijke voorkeur kenbaar te maken aan het bestuur. Het bestuur tracht waar mogelijk rekening te houden met deze voorkeur.

Het bestuur gaat ervan uit dat de spelers van W.V.W. 1 en 2 bereid zijn om wekelijks te trainen. Cruciaal blijft echter dat alle elftallen moeten beschikken over voldoende spelers. In noodgevallen gaat het clubbelang altijd boven het individuele belang.
Indien u vragen heeft over de indeling, dan kunnen de senioren zich wenden tot het hoofdbestuur en de jeugd kan zich richten tot de het jeugdbestuur.

Voor de lagere elftallen is gelegenheid om te trainen in overleg met het bestuur.

Gedipl. scheidsrechters W.V.W. (met hun relatienummer)

John Peters MCXC57A
Marco van Kempen BNCC06P
Alex Janssen BNPN77R
Johan Roelofs BNPN84R
Thijs Swartjes BNPM05T
Harry Tabak BNBN42H
Ronald v.d. Bunt (clubscheidsrechter)  BNPM38B