Informatie jeugd

Op deze pagina staan de belangrijkste zaken over het jeugdvoetbal op alfabetische volgorde voor u beschreven.
Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met het Jeugdbestuur van W.V.W. 
 
Activiteiten:
Ieder jaar organiseert WVW met de hulp van vrijwilligers zo veel mogelijk activiteiten. Heb je een leuke suggestie of wil je zelf een activiteit organiseren? Neem dan contact op met Marlon Gies van het Jeugdbestuur. Vind je het leuk om vaker activiteiten te organiseren? Misschien is de Jeugdactiviteitencommissie (JAC) dan iets voor jou! Houd de agenda in de gaten om op de hoogte te blijven van activiteiten.
 

Afmelden wedstrijden:
Indien uw kind, om welke reden dan ook, niet aanwezig kan zijn bij een wedstrijd, dient u hem of haar voor donderdag 19:00 uur bij de leider van het betreffende team af te melden. Te laat afmelden of niet afmelden is voor ons moeilijk te aanvaarden en brengt het team in de problemen.
 

Algemene regels:
- Buiten de wedstrijden om dient men het A en B veld niet te betreden.
- Er wordt van de spelers een optimale inzet verwacht, zowel op de trainingen als in de wedstrijden. 
- Op het veld wordt niet op elkaar of op de scheidsrechter gescholden. 
- Alle spelers zijn verplicht te douchen na de wedstrijden. De JO13 t/m JO19 moeten ook douchen na het trainen. De leider ziet erop toe dat dit ook gebeurd. Eventuele bezwaren van ouders worden afzonderlijk besproken.
- We houden het sportpark schoon en we laten de kleedkamers netjes/schoon achter. Bij thuiswedstrijden wordt verwacht dat de kleedkamer van de tegenstander wordt gecontroleerd. 
 

Cursussen:
Voor trainers is het mogelijk om eventueel een trainersdiploma te halen bij de KNVB. 
Ook bestaat de mogelijkheid voor leden om een scheidsrechters cursus te volgen bij de KNVB.
Indien hiervoor interesse bestaat kan men contact opnemen met de jeugdvoorzitter.
 

Digitaal wedstrijdformulier:
Het invullen van het wedstrijdformulier gaat uitsluitend met de wedstrijdzaken-app van de KNVB. Ieder lid (speler of staf) kan via de wedstrijdzaken-app zijn of haar persoonlijke programma en uitslagen raadplegen en ook de digitale spelerspas. Spelers kunnen zelf hun spelerspasfoto toevoegen en/of wijzigen via de Voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-app tot 1 november.

De teams vullen afzonderlijk de spelers toe aan het wedstrijdformulier. De scheidsrechter controleert vervolgens de spelerspassen en vult de uitslag in.


Dispensatie: 
De toegestane hoeveelheid dispensatiespelers is per leeftijdscategorie verschillend. Met vragen hierover kun je terecht bij het wedstrijdsecretariaat. Dispensatiespelers die speelgerechtigd zijn voor een jonger team kunnen worden toegevoegd aan het digitaal wedstrijdformulier. Kun je een speler niet toevoegen? Dan is deze dus niet speelgerechtigd voor dat betreffende team of dat team bestaat uit het maximale aantal dispensatiespelers. 


Gele of Rode kaart:
Gele kaart:
Bij een gele kaart geldt een tijdstrafregeling. Tot en met de JO13 is dit 5 minuten. Vanaf de JO14 is dit 10 minuten. 

Rode kaart:
- Een boete als gevolg van een gekregen rode kaart wordt door de speler zelf betaald.
- Meld het zo spoedig mogelijk aan het Jeugdbestuur.
- Een directe rode kaart betekent volgens het KNVB reglement automatisch uitsluiting voor de eerst volgende bindende wedstrijd na het incident.
- De Tuchtcommissie bepaalt de strafmaat.
- Het Jeugdbestuur behoudt zich het recht voor een extra club-maatregel op te leggen naast de door de Tuchtcommissie opgelegde strafmaat, indien het Jeugdbestuur dit nodig acht.


Indeling van de jeugdelftallen:
De indeling wordt gemaakt door de Technische Commissie van het Jeugdbestuur en niet door de trainers en/ of leiders. Deze laatst genoemde kan en mag dan ook geen toezeggingen doen aan spelers/ouders omtrent de indeling voor het volgend seizoen.


Invallersbepaling: 
De jeugdteams mogen doorlopend wisselen met een maximumaantal van 5 wisselspelers. Dat betekent dat een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld. Een speler mag gedurende het seizoen voor alle teams binnen de categorie B uitkomen, indien hij op basis van zijn leeftijd daartoe gerechtigd is. Hiervoor geldt geen beperking qua aantal gespeelde competitiewedstrijden. Ook een jeugdspeler kan dus onbeperkt in categorie B van de senioren uitkomen zonder zich hierbij voor de eigen leeftijdscategorie vast te spelen. Een jeugdspeler moet minstens 15 jaar zijn om mee te mogen doen bij de senioren. 


Keepers trainingen:
Alle keepers van de jeugdteams vanaf de JO-9 hebben recht op een extra keeperstraining. Deze trainingen worden verzorgd door Patrick Janssen en Pim Martens . Namens het Jeugdbestuur is Roel Peters hiervoor de coördinator. De keeperstraining is opgenomen in het trainingsschema.


Kleding:
Richard Kregting is de kledingleverancier van WVW. Op de website van WVW staat een speciale link naar de WVW-Shop van Richard Kregting. Op deze site kunnen de ouders/verzorgers zelf het WVW tenue aanschaffen. Dit tenue is verplicht voorgeschreven voor de jeugd van WVW. Een basis tenue bestaat uit een voetbalshirt met WVW logo, een voetbalbroek en voetbalsokken met WVW logo. Op deze site heeft u onder andere de mogelijkheid om een WVW trainingspak en WVW voetbaltas te bestellen

Coachjassen
Alle trainers en leiders kunnen van de club een coachjas krijgen. Hiervoor moet een borg worden betaald.


Leeftijdsgrens en specificaties voor jeugdteams:
Vanaf de JO8 is het mogelijk om in competitieverband wedstrijden te spelen. Kinderen jonger dan de categorie JO8 spelen geen wedstrijden, maar WVW biedt ze wel de mogelijkheid om te trainen. Neem hierover contact op met het jeugdbestuur. Voor de leeftijdsgrenzen zie onderstaande tabel. 

Competitie Spelvorm   Geboortejaar Aantal dispensatiespelers  Wedstrijdduur
JO8 6x6 2013 Maximaal 1 per team 2 x 20 min
JO9 6x6 2012 Maximaal 1 per team 2 x 20 min
JO10 6x6 2011 Maximaal 1 per team 2 x 25 min
JO/MO11 8x8 2010 Maximaal 2 per team 2 x 30 min
JO12 8x8 2009 Maximaal 2 per team 2 x 30 min
JO13 11x11 2008 Maximaal 3 per team 2 x 30 min
JO14 11x11 2007 Maximaal 3 per team 2 x 35 min
JO15 11x11 2006 Maximaal 3 per team 2 x 35 min
JO16 11x11 2005 Maximaal 3 per team 2 x 40 min
JO17 11x11 2004 Maximaal 3 per team 2 x 40 min
JO18 11x11 2003 Maximaal 3 per team 2 x 45 min
JO/MO19 11x11 2002 Maximaal 3 per team

2 x 45 min


Ongewenst en problemen gedrag binnen de vereniging: 
Indien zich problemen voordoen, blijf daar dan niet mee rondlopen. U kunt met uw problemen, van wat voor een aard dan ook, terecht bij:
- de jeugdleiders van het betrokken team
- de coördinator van het jeugdbestuur van de klasse waar uw kind in speelt.
- vertrouwenspersoon W.V.W.

Imke Nefkens (vertrouwenspersoon2@wvwweurt.nl) is door het jeugdbestuur van WVW als onafhankelijk vertrouwenspersonen aangesteld binnen de vereniging. Voor vragen omtrent ongewenste intimiteiten kun je contact met Imke opnemen. Uiteraard zullen deze gesprekken discreet worden behandeld!

Wat doen wij hieraan:
- Alle trainers en leiders krijgen voor aanname een gesprek met het jeugdbestuur 
- Van alle trainers/leiders een VOG (= Verklaring omtrent het gedrag) aanvragen
- Het aanstellen van een vertrouwenspersoon 

Wij adviseren trainers/leiders altijd toezicht te houden in de kleedkamer met 2 volwassen. 

Indien wij niets horen, nemen wij aan dat alles naar wens verloopt. Op geruchten 'langs de lijn' kunnen wij niet ingaan. Dit draagt ons inziens niet bij aan een verstandige en weloverwogen aanpak van problemen en/of irritaties.


Oefenwedstrijden: 
Informeer bij de wedstrijdsecretaris of het mogelijk is om een oefenwedstrijd te spelen. Er moet namelijk afstemming plaatsvinden of een veld beschikbaar is en of met verlichting kan worden gespeeld. De wedstrijdsecretaris informeert de terreinmeester.


Rugnummers:
Het dragen van rugnummers is verplicht voor teams die uitkomen in competities van de categorie A. Onze jeugdteams komen uit in categorie B. Rugnummers is voor onze jeugdafdeling dus niet van toepassing. 

 
Stagiaires: 
De stagiaires worden bij WVW begeleid door ’n vaste begeleider van WVW.
Deze zorgen voor;
- Het zoeken van een team
- De contacten met de opleidingen 
- Het controleren van de logboeken 
- Het zetten van handtekeningen 
- Het schrijven van aanbeveling brieven 


Toernooien:
Tijdens het seizoen worden er in de omgeving of ver daar buiten toernooien georganiseerd. Elk team kan vrijblijvend beslissen of het hieraan mee wil doen. Via het Jeugdbestuur zullen die toernooien die voor die teams van toepassing zijn worden doorgestuurd. De leiders moeten zelf voor de aanmelding zorg dragen. Wel moet er een mededeling gedaan worden als een team zich heeft opgegeven. Eventuele kosten verbonden aan het toernooi moeten door het team zelf worden betaald.


Trainingen:
De trainingen zullen plaatsvinden op het sportpark van WVW. Het Jeugdbestuur stelt een schema op waarin de trainingsdagen en –tijden staan vermeld. In dit schema staat ook welk veld en welke kleedkamer beschikbaar wordt gesteld voor het jeugdteam. Het is belangrijk dat de teams zich houden aan deze indeling om miscommunicatie en problemen te voorkomen. Het is elk team verboden om op het A & B veld te trainen. Het hoofdbestuur kan hierop een speciale uitzondering maken. Mochten de opgegeven trainingstijden problemen opleveren met andere activiteiten van uw kind, neem dan zo snel mogelijk contact op met de trainer van het desbetreffende team.

Start trainingen
Nadat de velden zijn vrijgegeven, bepalen de trainers/leiders wanneer de 1e training na de zomerstop en/of de winterstop is. Zij informeren het jeugdteam hierover. We gaan ervan uit dat zonder bericht iedereen met zijn eigen team meetraint. Het Jeugdbestuur steunt de trainer/begeleider in het stellen van schappelijke regels, bijvoorbeeld een reservebeurt bij het niet of te laat afmelden of bij onbehoorlijk gedrag. Een speler hoort zich direct bij de trainer/begeleider af te melden. trainer/leider bepalen wanneer de 1e training na de zomerstop en de 1e training na de winterstop zal beginnen ze zullen u hierover vooraf berichten.We gaan ervan uit dat zonder bericht iedereen met zijn eigen team meetraint. Een speler die zonder afmelding niet komt trainen loopt het risico de volgende wedstrijd reserve te zijn.
Afmelden voor een training geschiedt alleen via de trainer van het desbetreffende team. Afmelden geschiedt dus niet via andere spelers.
Bij onweer moet meteen de training/wedstrijd worden afgebroken.

Afgelastingen
De afspraak is dat er een bord komt te hangen aan het hek van WVW bij eventuele afgelastingen van trainingen. De consul beoordeelt of de velden bespeelbaar zijn. Twijfelt de trainer/leider over de bespeelbaarheid, dan mag de trainer/begeleider naar eigen inzicht de training annuleren. Bij onweer moet meteen de training/wedstrijd worden afgebroken. Het streven is om zijn beoordeling zo vaak en zo spoedig mogelijk op de website van WVW te zetten.


Uitwedstrijden:
Bij uitwedstrijden vertegenwoordig je de vereniging. Wij gaan er dan ook vanuit dat de leden zich als nette gasten gedragen. 

Voor de uitwedstrijden van de jeugd adviseert het Jeugdbestuur om een rijschema te maken. Dit schema geeft aan bij wie bij welke uitwedstrijden moet rijden. Natuurlijk valt of staat dit schema met het goed uitvoeren ervan. Het Jeugdbestuur raadt aan om bij verhindering onderling te ruilen.

 

Wisselbeleid:
Binnen de verening geldt dat iedere jeugdspeler in het team recht heeft op gelijke speeltijd, gezien over een geheel seizoen. Uiteraard uitzonderingen daargelaten, zoals een extra reservebeurt in verband met wangedrag. Ondanks alle goede bedoelingen kan het toch voorkomen dat spelers en of ouders opmerkingen hebben over het wisselbeleid van de trainer/begeleider tijdens de wedstrijden. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen willen wij een aantal zaken goed afspreken:

- De wisselbeurten moeten goed worden bijgehouden
- Iedere speler heeft recht op evenveel speeltijd (gezien over een geheel seizoen)
- Als je de wedstrijd tijdelijk verlaat door een blessure moet dit niet gezien worden als een wisselbeurt
- Mis je een wedstrijd of een gedeelte ervan in verband met andere afspraken/vakantie of iets dergelijks, dan wordt deze afwezigheid niet gezien als wisselbeurt.
- Het kan in een wedstrijd voorkomen dan de ene speler meer speelminuten heeft gekregen dan een ander. Dit is geen probleem, zolang dit maar in grote lijnen weer wordt gecompenseerd in de volgende wedstrijden.


Zaterdagdienst door de zaterdagcoördinator:
Iedere zaterdag is van 08.00 tot 13.00 een zaterdagcoördinator aanwezig. Deze persoon is het aanspreekpunt van die dag namens het Jeugdbestuur.
- Ontvangen van de leiders/trainers van de tegenstander
- Klaar leggen sleutels kleedkamers 
- Na afloop wedstrijd in ontvangst nemen sleutels
- Aanspreekpunt voor algemenen zaken en calamiteiten